top of page
HELDER LEIDERSCHAP
Mens in contact ervaringsgerichte begeleiding voor koppels in individuen www.mensincontact.com

                               
Beste leidinggevende
Beste lieve vrouw
Beste lieve man

We leven in een razend boeiende tijd waarin we getuige zijn van een ware transitie.
Professor Transitiekunde Jan Rotmans verwoordt het zo: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. Rotmans bedoelt hiermee dat we in een omwenteling zitten: ‘Dat is diepe verandering. Onomkeerbare verandering. Wezenlijk anders denken. Anders handelen en organiseren. Er is sprake van een verandering van tijdperk als de veranderingen fundamenteel van aard zijn, op vrijwel alle terreinen voorkomen en elkaar in eenzelfde richting versterken.’

Wie alert observeert, ziet veel tekens dat we geleidelijk veranderen van een wereld waarbij systemen belangrijk waren naar een wereld waarin de mens centraal staat.  
Enerzijds zijn er de systeemwaarden zoals efficiëntie, doelmatigheid, controle/beheersing, regelzucht en kosten/baten en anderzijds de menswaarden aandacht/tijd, vertrouwen, ruimte, keuzevrijheid en kwaliteit.
Het komt erop aan om een verbinding te maken tussen de systeemwaarden en de menswaarden.

Om deze transitie te doen slagen is het belangrijk je éigen transitie te realiseren!
Als jij vol mens kan zijn, durft te staan voor wie jij bent en voor het verlangen dat diep in je leeft, als jij volmenselijk durft bijdragen, dienstbaar aan het grotere geheel, kan jij als leidinggevende mee de noodzakelijke brug slaan naar een betere maatschappij die bedoeld is uit deze transitie te groeien.

Leidinggevenden die in zichzelf durven kijken en leren putten uit hun innerlijk leiderschap zullen aan belang winnen.

Ook in organisaties zie je met steeds grotere regelmaat dat de beleidsstructuur evolueert van een verticaal naar een horizontaal model. Werknemers zullen steeds autonomer bijdragen aan de organisatie. Zelfsturende teams maken, al is het voorlopig nog voorzichtig, een opmars. Leiding geven krijgt een andere invulling. Was vroeger leiderschap gestoeld op eerder meetbare werkmethodes, controle en efficiëntie, zal de leider van de toekomst zijn aandacht richten op hoe hij mensen kan aanmoedigen hun talent in te zetten en ruimte te creëren zodat werknemers kwaliteit leveren naar best vermogen. Targets moeten eveneens gehaald worden, de weg ernaar toe is anders. Vertrouwen en bezieling vormen de basis van het nieuwe leiden. Dit betekent ook dat het management bereid moet zijn delen van haar machtspositie af te staan en medewerkers de verantwoordelijkheid moeten willen overnemen.

Er staat dus veel te gebeuren in bedrijven en hoe kan jij dit vertalen naar jouw leiderschap?
Je begrijpt dat dit een heftige omwenteling is die van je vraagt om stevig op eigen benen te staan.

Als je het belangrijk vindt om je eigen transitie, oftewel je eigen persoonlijke groeiproces, aan te gaan, is het belangrijk je een aantal vragen te stellen:


Welke zijn mijn kernwaarden?
Welke waarden wil ik toevoegen?
Hoe kan ik hiermee bijdragen in mijn job?
Hoe kan ik als leidinggevende, mee bewegen in deze wereld in transitie?
Is er een verschil tussen mijzelf en mijn leiderschap?Mee  bewegen.
Jijzelf als een ankerpunt, een baken en van daaruit mee bewegen met de richting die steeds iets anders vraagt.
Zolang jij je eigen ankerpunt kan zijn, jezelf ervaart als een basis waar je steeds naar terug kan keren, is de deining een natuurlijk gegeven!

Als leidinggevende die zichzelf ervaart als een baken waarop hij vertrouwen kan, straal je dit af op je medewerkers. Zij léren door jou te ervaren:

 

 • In hoe jij mee beweegt en toch stabiel bent

 • In hoe jij je leiderschap voedt met jouw innerlijk leiderschap

 • In hoe jij open bent en toch grenzen aangeeft

 • In hoe jij je kwetsbaarheid voorleeft

 • In hoe jij leert uit je fouten

 • In hoe jij aandacht hebt voor de organisatie

 • In hoe jij aandacht hebt voor de medewerkers

 • In hoe jij aandacht hebt voor het behalen van de vooropgestelde targets

 • In hoe jij al deze opgesomde punten aan elkaar sluit, een leider uit 1 stuk, een echt mens

   

Leiderschap gevoed door innerlijk leiderschap is een helder leiderschap. Dat is de sleutel tot een bedrijf of organisatie waarin medewerkers durven zichzelf te zijn en zich samen enthousiast inzetten om een meerwaarde te creëren. Helder leiderschap als richtingwijzer naar succesvol ondernemen!

Om je eigen ankerpunt te zijn is het noodzakelijk om dicht bij jezelf te zijn en vol te vertrouwen op je eigen innerlijke kracht en leiding.
Dat betekent dat je in alle eerlijkheid naar jezelf kijkt:

 

 • dat je inzicht verwerft in je eigen onderliggende krachten

 • dat je weet waarom je iets doet

 • dat je kijkt naar wat je belemmert om volledig jezelf te zijn

 • dat je durft door je eigen angsten te gaan

 • dat je verder kijkt dan de spreekwoordelijke bits en bites

 • en voelt wie jij in wezen bent

 • en last but not least:
  *Wat wil jij hier op aarde bijdragen?

       *Wat heb jij hiervoor nodig?
       *En hoe wil jij dit vormgeven in de dagelijkse werking van jouw organisatie?                                      


Om dit alles te onderzoeken en daadwerkelijk je eigen transitie aan te gaan, dien je contact te maken met je lichaam. Jouw lichaam herbergt inzichten in je patronen en gevoelens. Omdat je deze in je lichaam kan voelen en waarnemen kan je leren wat ze jou vertellen én erop leren vertrouwen.  Van onschatbare waarde is dit.  De rijkdom en wijsheid van het lichaam zijn eindeloos fascinerend en ware leermeesters.  
Het leiden van een organisatie associëren we met hoofdwerk. En ofschoon hoofdwerk erg noodzakelijk is in deze, is het nog belangrijker om ook te connecteren met je lichaam.
Zonder lijf geen buikgevoel en geen kennis van de eigen innerlijke leiding.


Als je goed geconnecteerd bent met jezelf kan je ook in contact gaan met anderen en uitreiken.


Ik geloof dat als leidinggevenden zich persoonlijk ontwikkelen hun organisaties succes- én vredevoller zijn.  Goede plekken waar mensen zichzelf overstijgen.

Mens In Contact biedt jou als leidinggevende de kans om je persoonlijk te ontwikkelen  en zo de leider te worden die zich wendbaar kan mee bewegen in dit tijdperk in verandering,

Aanbod
Het  traject  Ik&mijn leiderschap bevat 6 tot 8 sessies, gespreid over een periode van 6 maanden tot een jaar.  Tussen de sessies door kan er contact gemaakt worden via mail of telefoon.
Indien zinvol ontvang je steun o.v.v. een tekst, opdracht of muziek in je mailbox.
Er kan ook op maat gewerkt worden.
Indien gewenst kan een traject aangevuld worden met teamsessies rond bewustwording.

Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek maken we kennis en kijken we welke vragen spelen.
A.h.v. dit gesprek maken we een keuze tussen het Traject Ik&mijn leiderschap of een op maat gemaakt aanbod.
Indien gewenst kan een traject aangevuld worden met teamsessies rond bewustwording.

Prijzen
Intakegesprek: 150€ (1,5u)  


Traject Ik&mijnleiderschap:
150€/uur   75€/30’
6 tot 8 sessies
Voor maatwerk wordt na het intakegesprek een offerte opgemaakt.


Teamsessie:
1 dagdeel      600€
2 dagdelen 1200€

Alle prijzen zijn exclusief BTW 21% en exclusief kosten voor locatie, catering en vervoer.

 

Welke zijn mijn kernwaarden?
Welke waarden wil ik toevoegen?
Hoe kan ik hiermee bijdragen in mijn job?
Hoe kan ik als leidinggevende, mee bewegen in deze wereld in transitie?
Is er een verschil tussen mijzelf en mijn leiderschap?

Helder leiderschap als richtingwijzer voor succesvol ondernemen!
bottom of page