top of page
Mens in contact ervaringsgerichte begeleiding voor koppels in individuen www.mensincontact.com
IK IN CONTACT

We worstelen te vaak alleen
en het lijkt wel dat we met te weinig kennis van zaken op de wereld zijn gezet.
Hoeveel  weten we
over het leven
en over onszelf?
Leven, hoe doe je dat?

Ik kan je gerust stellen.

Er is een handleiding.

ERVARINGSGERICHTE BEGELEIDING VOOR INDIVIDUEN

WELKOM BIJ JEZELF

Soms weet je echt niet meer van welk hout pijlen te maken. Leven doet soms heel erg pijn. Ook al heb je al heel wat stappen gezet in zelfkennis en persoonlijke groei, telkens weer komt er een periode van onrust. Je voelt aan dat er wat op til is binnenin jou. Je weet niet wàt het is en méér nog, je weet niet wat ermee aan te vangen. Je bent je hiervan bewust, maar verder geraak je niet. Je hoopt dat het wel weer vanzelf zal overgaan. Je probeert ondertussen het onrustige gevoel zoveel mogelijk te negeren. Zo ook de impuls diep in jou om in actie te komen en met de onrust aan de slag te gaan.  In plaats daarvan laat je je aandacht opeisen door de wereld buiten jou. Intussen ervaar je gemis en pijn. Je relaties lopen niet zoals je zou willen. Professioneel vind je je draai misschien ook niet helemaal. Je krijgt fysieke klachten en je energie neemt duidelijk af.
Je loopt aan jezelf voorbij. Je bent duidelijk uit contact met jezelf.


Hoe moet het dan?  Eén ding is zeker: het moet niet alleen. 
 

We worstelen te vaak alleen en met te weinig kennis van zaken. Hoeveel  weten we over het leven en over onszelf om met dit alles om te gaan? 
Ik kan je gerust stellen.  Er is een handleiding.


De wijsheid, de kennis en het leven liggen opgeslagen in jezelf. 
In contact met jezelf   ben je in contact met deze rijkdommen. Dat is thuiskomen. 
De basis hiervoor is het contact maken met je lichaam. Via dit contact leer je te voelen hoe het met je gesteld is. Je lichaam vertelt je wat/iets te doen. 


Zo ontdek je dat ín jou de plek is die jou wijsheid, geborgenheid en veiligheid biedt. Daar huist ook de bron van jouw talenten en gaven. Daar is jouw thuisbasis.


Door contact te maken met je lichaam, het te gaan bewonen en erop te vertrouwen wordt het een  enige plek van waaruit je de wereld ingaat en het leven leeft. Het is jouw eerste thuis.  Daar woon je en vanuit die plek handel je.  Je neemt dit huis overal mee en dus ben je in feite overal thuis. 

Als je vanuit die plek kan leven ben je jezelf nabij.   Welkom bij jezelf!

Dit betekent dat je handelt vanuit een impuls die trouw is aan jezelf, aan datgene in jou dat weet hoe het moet. Dan ben je afgestemd.

Verbind met je lichaam! Daar vind je jezelf.


Wat brengt het je: In contact zijn met jezelf?

 • ademruimte

 • een fijne waarneming van je eigen kracht en mogelijkheden

 • de volle puurheid van het leven voelen

 • je eigen grenzen bepalen

 • vanuit een vrije keuze je verantwoordelijkheden opnemen

 • het plezier en de acties van het ego kunnen en durven waarnemen en tegelijk de vreugde voelen om het bewustzijn ervan omdat je bij je pure zelf kan blijven

 • bewust keuzes maken die in overeenstemming zijn met wie jij bent ook al zijn dat niet altijd gemakkelijke keuzes

 • "nee" zeggen tegen het ene om "ja" te kunnen zeggen tegen iets dat je waardevoller vindt

 • de liefde leven doordat je in verbinding leeft met jezelf en daardoor datgene doet en onderneemt wat bij je past en wat jou doet schitteren. 

 • Het verlangen naar liefde hoeft niet meer te worden ingevuld door iets van buitenaf of iemand anders

 • als een vrij mens de anderen open, met liefdevolle aandacht tegemoet treden

 • de essentie zien van anderen en van wat rondom je is en je met die essentie verbinden

 • opbouw

 • energie

 • grote dankbaarheid

 • je eigenste zinvolle weg bewandelen

 • je wordt je eigen vertrouweling

 • autonomie

 • vol mens zijn

 • Meesterschap over je eigen wereld

   

 

Wat kan ik voor je doen?

Ik wil een gids zijn die je wegwijs maakt in het contact maken met jezelf.

Doordat je van kindsbeen af, vanuit (emotionele) overlevingsdrang, je aanpast aan de levensomstandigheden en je opvoeders, ga je uit contact. Je verliest de verbinding met het leven, de wijsheid en de helderheid in je. Je voelt je geen vrij mens waardoor het in verbinding gaan met anderen te vaak een hele klus wordt.


Ik kan je helpen om opnieuw contact te maken met jouw pure zelf, met datgene in jou dat weet hoe het moet. 


Jij bent aan zet! Ik wil je gids zijn en een eindje met je meewandelen op  jouw weg. Maar jij zet je eigen stappen. Ik kan het niet in jouw plaats doen.


Elke stap die je zet is jouw kracht, jouw moed, jouw durf, jouw wijsheid en daar zit ook je angst, twijfel, verlangen, onzekerheid etc. in vervat.  Het gaat over vol mens zijn.

 


Wanneer klop je aan? Hoe werkt het?

Diep verdriet, grote twijfel,  onzekerheid, nervositeit, verveling, uitzichtloosheid, machteloosheid, besluiteloosheid, uitstelgedrag, onvindbare troost, lusteloosheid, het niet meer weten, levenspijn … kan je doorleven, doorwerken, doorkomen, door contact te maken met je lichaam. D.w.z. je lijf leren voelen én leren waarnemen wat er zich binnenin afspeelt. Waar precies huizen de emoties en gevoelens in je? Hiermee groeit het besef over hoe jouw pure zelf verscholen zit achter bestaande gewoontes, patronen, overtuigingen, verplichtingen en afstemming op de wereld buiten je. 

Vervolgens zal je tot actie(s) overgaan die jouw gaven en talenten inzet(ten).  Daar herstelt zich de connectie met je eigen levenskracht waardoor je opnieuw beseft hoe prachtig, waardevol en sterk je bent en hoe boeiend het leven is.Situaties die je vroeger de das omdeden, keren misschien niet meer weer omdat  je steeds meer jezelf leeft, trouw bent aan jezelf waardoor je minder vaak getriggerd wordt. Moeilijke en confronterende zaken blijven wel op je pad komen.  Dat is deel van het leven.  Door contact te maken met jezelf en te vertrouwen op wie jij bent, kan je er steeds soepeler mee omgaan en het als minder pijnlijk gaan ervaren.

 


Voor wie? 

Voor mensen die worstelen met zichzelf, met het leven, tegen van alles aanlopen, zich onvrij voelen, zich onzeker voelen in het verbinden met de partner, zich anders voelen dan de omgeving, niet thuis voelen, moeilijk contact maken met anderen, onzekerheid, verlegenheid, zich leeg voelen, met een laag zelfbeeld leven,  moeilijk beslissingen kunnen nemen, mensen die veel in het hoofd leven, mensen die hun expressievorm niet vinden, … 


Voor mensen die wensen de levenswijsheid voor te leven en zo door te geven aan de volgende generaties.

 

Voor meer info of een afspraak kan je mij contacteren op 0496/280625


PRIJZEN


IK IN CONTACT
Persoonlijk geloof ik in een zekere mate van continuïteit in begeleiding. Tegelijkertijd is het belangrijk om in je persoonlijke groei je eigen nood aan ruimte en verwerkingstijd te bewaken. Een traject combineert deze twee facetten. Je gaat een engagement aan met jezelf want je kiest voor 6 sessies. Tegelijk krijg je geheel de vrijheid om deze te spreiden binnen de tijdsspanne van 1 jaar, zoals dat voor jou in je gaande proces het best past. 
 

Het traject "Ik in contact" omvat:
6 sessies van telkens 90 min
Telefonische standby indien noodzaak
Teksten, gedichten en muziek ifv verbinden, beleven, integreren.
Tussentijdse opdrachten.
1 schriftje
Tips ter verdieping in je mailbox

Traject "Ik in contact": €669 


Intakegesprek is € 70 


Een losse sessie voor individuen kost €80 voor 60'. Loopt de sessie uit dan betaal je per kwartier €25 bij.  Natuurlijk spreken we dit ter plaatse verder af. Kies je voor 60' dan doen we er alles aan om de sessie binnen die tijd af te ronden. Blijkt na 60' dat je toch nog een kwartier of een half uur door wil gaan, dan betaal je respectievelijk 18€ of 36€ bij. Je kan ook reeds bij de booking of bij aanvang van de sessie kiezen voor 90'.Op die manier stel je je eigen pakketje per sessie samen.

Terugbetaling is niet mogelijk.

Alle prijnzen zijn inclusief 21% Btw.

Wil je vrij zijn? Als je afstemt weet je hoe het moet.
 

Therapie
1to1
1op1
Zelfzorg
Zelfliefde
Individuele begeleiding
Therapiesessies
Individuele therapie
Therapeut
Liesbeth Verboomen

Therapie
1to1
1op1
Zelfzorg
Zelfliefde
Individuele begeleiding
Therapiesessies
Individuele therapie
Therapeut
Liesbeth Verboomen

Therapie
1to1
1op1
Zelfzorg
Zelfliefde
Individuele begeleiding
Therapiesessies
Individuele therapie
Therapeut
Liesbeth Verboomen

bottom of page