top of page
Ik&MijnLeiderschap

Helder leiderschap

Een goede leidinggevende zijn, wordt mee bepaald door hoe jij als mens ontwikkeld bent.
Goed en helder leiderschap gaat evenredig op met de mate van het persoonlijk groeiproces als mens.
Een leidinggevende die zichzelf als mens niet onder de loep neemt, zal uiteindelijk moeten afhaken.


In deze tijd van radicale veranderingen vergt leiderschap een stevige basis van zelfevolutie.

In bedrijven en organisaties staat intussen de mens centraal, niet langer het systeem.
Dat maakt dat je niet (louter) vanuit een verticale hiërarchie kan werken. Werknemers zijn steeds meer zelfbewuste mensen die aan alles voelen dat hun welzijn van kapitaal belang is en om dit te bereiken willen ze autonoom en bijdragend kunnen werken.

Het begint al bij de sollicitatie. Sollicitanten leggen tijdens de sollicitatie hun persoonlijke groeiproces in de weegschaal. Biedt dit bedrijf groeikansen? Kan ik als mens vooruit komen? Kan ik mij ontplooien? Is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van ontwikkelingstrajecten, aandacht voor meditatie, levenskwaliteit, een gezond werkritme, een open communicatie waarin kwetsbaarheid mee de norm is, menselijkheid?


Werk is niet meer louter een manier om aan geld te komen. De werknemer van nu wil een persoonlijke inbreng hebben én het is belangrijk dat deze gezien wordt. Zo niet vergroot het de kans op burnout, depressie, onderpresteren, vertrek, …

Elke job is er om te groeien en om een grote mate van zelfevolutie te onderhouden!

Om hierin thuis te zijn als leidinggevende is er een heel belangrijke voorwaarde: jezelf kennen en in staat zijn jezelf als mens constant te evalueren. Je moet bereid zijn om zelf te willen blijven groeien als mens. Zo groei je ook in je leiderschap!

Zelfonderzoek is onontbeerlijk: Bewust worden/zijn van je gedrag, je belemmeringen, jouw triggers, jouw waarden, je levendigheid, jouw eigen innerlijke leider. Wat van jezelf toon je, wat hou je achter? Doe je voldoende aan zelfzorg? Hoe bepaal jij grenzen?  En hoe beïnvloedt dat jouw leiderschap en omgang met je medewerkers? Hoe straalt dit alles door in de visie en resultaten van jouw organisatie?

Het komt erop aan het samen werken te managen als een continue persoonlijk groeiproces voor alle betrokkenen. Dat vraagt om helder innerlijk leiderschap. Zo binnen, zo buiten.


Een goed, succesvol leider is iemand die naast zijn leiderschapsskills zich bekwaamt in het helder krijgen van zijn eigen innerlijke wereld.


Het traject Ik&MijnLeiderschap biedt jou als leidinggevende tijd en ruimte om in een sobere setting tot de essentie van jezelf te komen. Om jouw innerlijke krachten te ontdekken en of te ondersteunen. Een uitgelezen kans om jouw eigen zelfevolutie te onderhouden.

Er is geen vast vooropgezet plan. Er wordt gewerkt met wat zich aandient in het moment.
Als begeleider hou ik natuurlijk jouw groeiboog in de gaten. Het is echter niet zo dat ik je een strak parcours ga voorleggen. Zo is het leven niet, en zo is ook het persoonlijk groeiproces van een mens niet. Misschien shockeert jou dit. Maar geloof me, werken met wat zich aandient werkt uitstekend. 

Bij Mens In Contact kan je alles delen. Ook datgene dat je nergens durft uit te spreken.
De ervaring leert mij dat dat enorm oplucht.

Dit traject maakt jou tot een steviger, evenwichtiger mens én leider.


Ik&MijnLeiderschap - Praktisch
Het  traject  Ik&MijnLeiderschap bevat 6 tot 8 sessies, gespreid over een periode van 6 maanden tot een jaar.  Tussen de sessies door kan er contact gemaakt worden via mail of telefoon.
Indien zinvol ontvang je steun onder de vorm van een tekst, opdracht of muziek in je mailbox.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek maken we kennis en kijken we welke vragen spelen.

Prijzen
Intakegesprek: 250€ (1,5u)  

Traject Ik&MijnLeiderschap:
250€/uur   130€/30’
6 tot 8 sessies


Info en boeking Liesbeth Verboomen 0496/280625

Review van Marc Collier

'Gespreid over 2 jaar,  mee gekleurd door Corona, heeft Liesbeth me erg geholpen en ondersteund om te komen tot een breder en standvastiger evenwicht.   Ze doet dit op een erg zorgzame en persoonsgerichte wijze met veel aandacht voor de eigen inbreng mee bepaald door context en omgeving waarin we elke dag leven en werken.   Zij hanteert hierbij een doordachte maar natuurlijke aanpak voor een goede balans en symbiose tussen lichaam en geest met veel aandacht voor reflectie maar ook met een aangename ruimte voor eigen inbreng en emoties.  En altijd is er een luisterend oor.  
Een echte aanrader voor al diegenen die worstelen met wat onrust of die gewoon zich nog sterker als voelende, evenwichtige en zorgzame mens willen ontwikkelen.   Dank je wel Liesbeth voor die zo belangrijke zorg, waardering en aandacht'.


 

Leiderschap gevoed door innerlijk leiderschap is een helder leiderschap. Dat is de sleutel tot een bedrijf of organisatie waarin medewerkers durven zichzelf te zijn en zich samen enthousiast inzetten om een meerwaarde te creëren. Helder leiderschap als richtingwijzer naar succesvol ondernemen!
 

bottom of page