top of page
Mens in contact  ervaringsgerichte begeleiding voor koppels in individuen  www.mensincontact.com
VERANTWOORDELIJKE WERKNEMERS

Een werknemer die zich bewust is van wie hij is,
de signalen en taal van zijn lichaam begrijpt
en daar naar handelt,
is een rots van vertrouwen en een bron van inzet
waar elk bedrijf van droomt.

Eéndaagse opleiding

Verantwoord werknemen

Best opmerkelijk de drie titels hierboven. Ik nodig je uit ze te laten doordringen.
Las even een pauze in en voel wat het met je doet en overdenk wat het voor jou betekent. Lees dan verder. 


In de titels merk je een grote verantwoordelijkheid voor de werknemer. 

Maar wie is de werknemer?
In de strikte zin van het woord is het eenieder die werk op zich neemt om er zijn inkomen mee te verdienen. Dus eigenlijk gaat het hier over zowel werkgever, leidinggevende als de werknemer zoals we die in onze maatschappij plaatsen als in dienst zijnde bij de werkgever.

Eenieder binnen een bedrijf fungeert als een schakel. Wil je als werknemer in de strikte zin van het woord, je werkzin en werkresultaat laten afhangen van je medewerkers of breder gezien van de bedrijfscultuur? Of kies jij ervoor om zelf je zin in je werk te creëren en daarmee ook het resultaat van je werk in positieve zin te bevorderen en te realiseren? Kies je voor de tweede optie dan kies je voor ontwikkeling van jezelf, van het team waarin je werkt en van het bedrijf. Je kiest voor de toekomst! 

Wat wil het zeggen?


Je werkzin en werkresultaat zelf creëren veronderstelt:

  • Weten wie je bent

  • Je eigen waarden kennen, leven en inzetten

  • Je eigen grenzen kennen en aangeven

  • Je uitspreken, ook in moeilijke situaties – het vraagt moed, durf en zelfkennis

  • Empatisch vermogen

  • Overzicht

  • Recht door zee zijn

  • Vertrouwen

Samengevat: leven in lijn met wie jij ten diepste bent = bewust zijnHoe ontwikkel je dit?

Eerste stap: contact maken met het lichaam
Het gaat om verbinden met jezelf. Wie zichzelf kent door te verbinden met zijn lijf kan pas vol verbinden met de ander en de omgeving, zonder het contact met zichzelf te verliezen. Dit is de basis om met energie, zin en betekenis in je werk te staan.
Dit kan je oefenen. 
A.h.v. eenvoudige oefeningen maak je contact met je eigen lichaam. Zie het als een onderzoek. Je leert bvb bij jezelf waar te nemen wanneer je een eigen grens overschrijdt en hoe je door dit waar te nemen een ander gedrag kan ontwikkelen.
Je leert bvb waar te nemen wanneer jij je inhoudt en daardoor niet uitspreekt waardoor je niet zichtbaar bent voor de ander en het voor de ander (je medewerkers) lastig is om te reageren. Teams worstelen dan ook vaak met onbegrip omdat ze van elkaar niet de beste versie krijgen. 
Mens In Contact begeleidt de deelnemers om contact te maken met de stilte in henzelf, om hun middellijn te voelen van waaruit stevig in je schoenen staan realiseerbaar wordt. 

Hoe draagt een ééndaagse opleiding Contact maken met het lichaam bij aan jouw bedrijf?

In deze ééndaagse opleiding, samen met jouw collega's medewerkers, krijgen jullie elk de kans om voor jezelf op onderzoek uit te gaan. Mens In Contact zorgt voor een veilige bedding waardoor eenieder op zijn tempo kan leren. Er zijn individuele oefeningen en oefeningen per twee en met 4 tot 6 personen.
Door individueel en in groepjes te oefenen, leer je waar te nemen hoe jij uit contact gaat en welke triggers hier spelen. Je leert hoe je steeds opnieuw contact met jezelf kan maken.
Ervaringen worden uitgewisseld per twee, in subgroep of plenair. 
Door dit samen aan te gaan, leer je ervaringsgericht hoe het is om bij jezelf te zijn én in contact met je medewerkers zonder het contact met jezelf te verliezen. 
Dat is goud waard. En door dit in groep te doen ontwikkel je ook begrip en mededogen voor de anderen. Nog eens extra goud waard!

Er komt veel op ons af in deze snel veranderende wereld. We worden overspoeld met info en beelden. We leggen de lat steeds hoger, streven perfectie na. De ander lijkt het altijd beter te kunnen en meer te realiseren. Wat je vroeger toeschreef aan succesvolle mensen in kranten, magazines en op tv lijkt nu voor iedereen bereikbaar. Dit veroorzaakt druk, stress en schaamte die we meenemen in ons werk en leven. 
Ook daar is de scheidingslijn steeds dunner. We kunnen niet langer een rolletje spelen. Op het werk je anders gedragen dan thuis behoort tot de verleden tijd. We hebben onze verantwoordelijkheid op te nemen voor wie we zijn en hoe we dat inzetten. Het is de enige constructieve manier om je succesvol te bewegen in de huidige snel veranderende maatschappij en dus ook op ons werk! 


PRAKTISCH
1xdagopleiding Contact maken met het lichaam
* in team of medewerkers uit eenzelfde bedrijf die niet tot eenzelfde team behoren
* 08u30 ontvangst - 09u start opleiding - 17u einde opleiding 
* Locatie in samenspraak
* Kost
  1200€ excl. btw 21%, huur locatie, lunch, drankjes, versnaperingen

* Contact: 0496/280625  Liesbeth Verboomen 

bottom of page