top of page
Mens in contact  ervaringsgerichte begeleiding voor koppels in individuen  www.mensincontact.com
TEAMWORKSHOPS
Een vooruitkijkend bedrijf heeft oog voor
toekomstbestendige werknemers

Wendbaarheid
vraagt om
innerlijke standvastigheid!

Volgens MT.be magazine voldoet de toekomstbestendige werknemer aan drie voorwaarden:
 

  • Snel kunnen leren

  • Omgaan met andere culturen wegens toename wisselende teams en samenwerking met teams in verschillende landen

  • Bereid zijn tot continue verandering = acceptatie van ingrijpende wijzigingen in de organisatie


Ga daar maar aanstaan.  Dit zijn softskills die, in deze tijd van digitalisering, broodnodig zijn om bedrijven naar de toekomst te loodsen. Wat vraagt dit van de werknemer?
Om aan deze voorwaarden te voldoen is het belangrijk dat de werknemer zichzelf als een rustpunt ervaart waarnaar hij steeds terug kan keren. Dit impliceert een sterk ontwikkeld bewustzijn over zichzelf. 
In de hoeveelheid prikkels, informatie en gevraagde wendbaarheid dient de toekomstbestendige of verantwoordelijke werknemer zijn eigenheid goed te bewaren zodat hij zichzelf kan inzetten zonder zich te verliezen. Centeren, de eigen energie beheren. Weinigen groeien spontaan naar dit punt toe omwille van geen tot gebrekkige  connectie met zichzelf met als gevolg burnouts, demotivering, gebrek aan inzet, negatieve uitstraling, moedeloosheid, geen werkplezier, absenteïsme, frustratie, negatieve beïnvloeding van de werksfeer.
Ondersteuning is hier relevant en zinvol. Een must! Ondersteuning bieden zodat elke werknemer het volle potentieel van mens-zijn-in-business ervaart.

Persoonlijke groei is hot! Een vooruitziend bedrijf zet hier vol op in. 

Mens In Contact is uw specialist in ondersteuning van werknemers in hun groei naar verantwoordelijke werknemers.

Mens In Contact biedt naast een vast aanbod ook teamworkshops op maat.
Onze workshops bieden bedrijven en hun
medewerkers de kans om te
proeven van hoe Mens In Contact bijdraagt aan het 
ontwikkelen van verantwoordelijke werknemers.
Ook kunnen de workshops ingezet worden om specifieke problemen tussen werknemers aan te pakken.


De inhoud van de workshop wordt, na onderling overleg, inhoudelijk bepaald.

Een workshop kan bvb als onderdeel van een teamdag worden ingepland.

Een workshop kan deel uitmaken van een werkdag. Best positief om op de werkvloer zelf te ervaren hoe het is om met jezelf te connecteren. Connectie maken met jezelf lijkt ingewikkeld maar is in feite eenvoudig.

Een workshop kan ook ingezet worden om een vertroebelde relatie tussen werknemers een opening te bieden. A.h.v. specifieke ervaringsgerichte oefeningen wordt er een bedding gecreëerd die toelaat om te verbinden en datgene uit te spreken wat echt speelt. 

Prijzen zijn op maat van de gevraagde workshop.

Info en booking? 
Bel 0496/280625 


     

Teamworkshops op maat
bottom of page