top of page
Mens in contact  ervaringsgerichte begeleiding voor koppels in individuen  www.mensincontact.com
BEDRIJVEN

Welkom bij Mens In Contact

Mens in business

Mens@work

Ondersteuning en ontwikkeling van de mens in het bedrijfsleven

Ben je op zoek naar ondersteuning voor je bedrijf, je medewerkers, jezelf in je loopbaan? Dan ben je alvast op een bijzondere plek terecht gekomen. Niet voor niets ben je nu hier aan het lezen.

Mens In Contact is gespecialiseerd in mensen als bron! Human Resources in de strikte zin van het woord.

Mens In Contact ondersteunt de mens in het ontwikkelen van zijn grootste troef: vanuit verbinding met zichzelf in contact gaan met zijn omgeving.

Lonely at the top, lonely on the floor, onbegrip, niet durven uitspreken op je werk of tegen een bepaalde medewerker, je bedreigt voelen in je job, verlangen naar werkzin, hoe jezelf betekenisvol maken in je job, in jouw bedrijf, hoe vanuit je diepe verlangen bijdragen in je job, hoe jezelf overeind houden én productief zijn in een werkomgeving die continu vraagt om aanpassing... vele vragen en nog meer issues die spelen in een job en waar mensen samen komen om te werken.

Hoe kan jij voldoening ervaren in wat je doet? Hier komt ook de balans werk-leven om de hoek kijken.

Wat als jij je eigen mens-zijn, jouw kleur, jouw menselijkheid, jouw talenten en kunde, jouw professionaliteit vertaalt in jouw waarden en die vertaling vol gaat inzetten? 
Dan ben jij jezelf in leven en werk! 

Dan ben jij een rots van vertrouwen en een bron van inzet waar elk bedrijf van droomt!


Mens in business, mens@work! 

Je verantwoordelijkheid opnemen voor wie je bent en hoe je dat inzet is de enige constructieve manier om je succesvol te bewegen in deze snel veranderende wereld en maatschappij en dus ook op je werk! Het gaat over verantwoordelijk werknemen!

In het bedrijf van de toekomst zal zelfsturing een steeds grotere rol spelen. Denk maar aan de toenemende groei van zelfsturende teams. Zelfsturing veronderstelt een grote kennis van de eigen grote en kleine waarden oftewel een zodanige persoonlijke ontwikkeling die de persoon in kwestie in staat stelt om verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen gedrag en professionaliteit. Dat lijkt misschien voor de hand liggend maar bedenk hoe vaak er in een samenwerking naar elkaar wordt gekeken i.p.v. naar het eigen aandeel hierin.
Hoe vaak worden de goede voornemens, gemaakt tijdens een teamdag, weer snel onder de mat geveegd en blijven de bestaande wrevels en het onvermogen gewoon bestaan. Verantwoordelijke medewerkers hebben de moed om telkens opnieuw dat wat aandacht vraagt prioriteit te geven.
Dat is niet niks. En dat kan niemand alleen.

De werkplek ontwikkelt zich steeds meer tot een plek van interactie met de buitenwereld. Toekomstbestendige medewerkers worden aangeworven op basis van hun vermogen tot:

  • Snel leren

  • Actief positief omgaan met veranderende en diverse culturen omwille van toename wisselende teams en samenwerking met teams over de hele wereld

  • Acceptatie van ingrijpende wijzigingen in de organisatie

Dit vraagt om zelfbewuste mensen die zowel op als naast het werk kunnen steunen en vertrouwen op zichzelf.

 

De eigen grenzen kennen, herkennen én erkennen zal meer dan ooit van levensbelang zijn. Dit impliceert een degelijk persoonlijk ontwikkelingsproces. 

Bedrijven die succesvol bouwen aan de toekomst kiezen voor een volwaardige ontwikkeling van hun mensen als bron. 
Een vooruitstrevend bedrijf is betrokken bij de totale gezondheid van zijn medewerkers waardoor ze een positieve menselijke en professionele ontwikkeling realiseren. 
Kun je nagaan hoeveel waardevoller werken wordt en hoeveel de kans op burnouts drastisch verkleint. 


Mens in business. Mens@work. 
Omdat een mens die vol mens is zich op een verantwoordelijke manier inzet waardoor professionaliteit zal toenemen! 
Omdat een mens die vol mens is, bereid is én bekwaam om te anticiperen op snelle veranderingen die steeds meer de realiteit uitmaakt van bedrijven. 
Omdat hoe meer (technologische) vooruitgang, hoe meer we ons potentieel en onze kwaliteiten als mens tot het uiterste dienen te kennen. Mens In Contact aanbod bedrijven:

Helder Leiderschap - traject voor leidinggevenden

Verantwoord werknemen - 1daagse opleiding


Teamworkshops op maat

 

bottom of page