LEIDERSCHAPSSTIJLEN

Wat kan je leren van leiderschapsstijlen?

8 Leiderschapsstijlen: het leadership circumplex

In een onderzoek naar leiderschap, dat liep van 2006 tot 2012, met als doel een gedegen meetinstrument (het leadership circumplex) te maken, concludeerde de onderzoekers dat er 8 leiderschapsstijlen zijn. Wat bleek?

​​

De coachende stijl is de meest geprefereerde stijl door de medewerkers, gevolgd door de participatieve stijl.

De coachende stijl:
wordt gekenmerkt door de aandacht voor medewerkers. Een leidinggevende die deze stijl hanteert, investeert tijd en energie in haar/zijn medewerkers. Typische kernbegrippen zijn:

1. de medewerkers bij het werk betrekken en de kans geven om initiatieven te nemen
2. tijd maken voor medewerkers (praten over het werk, over hun ontwikkeling)
3. begripsvol en bemiddelend in conflicten 

Subscribe for Updates

  info@mensincontact.com
  0496/280625
  Tienen